This is a free Purot.net wiki
 • View:

Ylläpitotehtävissä toimiminen (30osp)

Mitä pitäisi osata ja opiskella

 • ylläpitää itsenäisesti tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja
 • luo käyttäjätunnuksia ja hallitsee käyttöoikeuksia käyttäjäryhmien avulla
 • ylläpitää itsenäisesti palvelujen tuottamisessa tarvittavia tietokantoja ja tietokantaympäristöjä (esim. Access A ja AB, Wordpress)
 • toteuttaa ja dokumentoi usean virtualisoidun palvelimen ympäristön
 • huolehtii itsenäisesti ohjelmiston ja laitteistojen tietoturvasta ja tietoturvapäivityksistä
 • laatii itsenäisesti varmuuskopiointisuunnitelman ja toteuttaa varmuuskopioinnin sen mukaisesti
 • suunnittelee etäyhteyksien ja lähiverkon laitteistot sekä arkkitehtuurin hyödyntäen yleisimpiä tietoliikenneprotokollia
 • suunnittelee ja luo käyttäjäryhmät ja käyttöoikeudet
 • vikasietoisuuden varmistaminen
 • järjestelmän etähallinta
 • virtualisointiympäristön toteuttaminen
 • virtualisointiympäristön ylläpito
 • toimialueen toteuttaminen
 • toimialueen palvelinten roolien määrittely
 • tietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.